Nejprodávanější produkty

O perlách

Často se setkáváme s dotazem, jak poznat pravé perly, ale ne všichni si uvědomují, co vlastně pravé perly jsou. Za pravé můžeme označit všechny perly, které vyrostly v perlorodce nebo ušni, to ovšem neznamená, že se tak stalo ve volné přírodě. Ve špercích se dnes již téměř výhradně setkáváme s tzv. kultivovanými perlami, což jsou perly, které vyrostly na farmách za přispění člověka.

Obecně se perly rozdělují na sladkovodní (nebo také říční) a mořské. Mořské perly rostou pomaleji, z toho důvodu jsou dražší a je nutné do nich vkládat kulaté jádro, kolem kterého se formují. Mezi nejznámější patří perly Akoya, Tahitské perly a South Sea (Tichomořské) perly. Sladkovodní perly rostou bez jádra a mají proto mnohem různorodější tvary. Cenu u nich pak ovlivňuje velikost, pravidelnost tvaru, lesk a přítomnost kazů.

Sladkovodní perly oválného tvaru

Pravost perel a to jestli jsou mořské nebo sladkovodní nejlépe zjistíme na průřezu, analýzou vrtu perly nebo za pomoci rentgenu. U mořských perel je pod vrstvou perleti kulaté jádro. Sladkovodní perly jsou tvořeny pouze perletí.

Mořská perla vpravo, sladkovodní perla vlevo

O perly je potřeba dobře pečovat, aby neztratily svůj lesk. Po každém nošení je třeba je řádně očistit, protože i náš pot je pro ně velmi agresivní. Na čištění perel se nejlépe hodí vlhký hadřík, nepoužívejte žádné chemické prostředky ani mýdla. Po očištění dobře vysušte. Opatrně také s aplikací parfému, ani jeho složení perlám moc nesvědčí.