Nejprodávanější produkty

Kubická zirkonie (zirkon)

Kubická zirkonie (ZrO2) je uměle vytvořený kámen v angličtině nazývaný Cubic zirconia (často používaná zkratka CZ). Bývá pro zjednodušení označována jako zirkon, což je sice chyba, protože zirkon je přírodní kámen (ZrSiO4), ale tento kámen se ve šperkařství téměř nepoužívá, proto jsme se i my v popisech produktů rozhodli pro toto jednodušší pojmenování.Charakteristika:

Chemické složení:  ZrO2
Struktura: kubická
Tvrdost (ºMohs): 8,5
Hustota:  5,6 - 6
Index lomu: 2.15–2.18
Disperze (C-F): 0.058–0.066

Přidané prvky:

Stabilizace krystalické soustavy : Y nebo Ca

Barva: Ce – žlutá, oranžová, červená

            Nd, Co, Mn – fialová

            Cr, Tm, V – zelená

            Er, Eu, Ho – růžová

            Ti, Cu, Fe, Ni, Pr – zlatohnědá

Kubická zirkonie byla vyvinuta jako náhražka diamantu v sedmdesátých letech 20. století Lebeděvově fyzikálním institutu v Moskvě za použití speciální tavné metody. Objev byl publikován v roce 1973 a o tři roky později byla kubická zirkonie uvedena na trh šperkových kamenů. Obliba tohoto syntetického kamene prudce vzrůstala pro velmi dobrou disperzi světla, relativně vysoký index lomu a zejména pro nízkou cenu. Nejoblíbenější stále zůstává čirá bezbarvá varianta, ale přidáním oxidů různých kovů (viz. Barva) lze získat širokou škálu barev.

 

 

Ametyst

Ametyst je fialová odrůda krystalovaného křemene. Sytost barvy se může lišit od světle fialové až po sytou tmavě fialovou a velmi záleží na lokalitě naleziště. Největším producentem ametystů je v současné době Zambie, která vyváží až 1000 tun ročně. Dalšími velkými exportéry jsou například Brazílie a Uruguay.

Charakteristika:


Chemické složení :  SiO2
Struktura: klencová
Tvrdost (ºMohs): 7
Hustota:  2.65 - 2.66
Index lomu: 1.544 - 1.553

Ve špercích můžeme nalézt i tak zvané rekonstruované ametysty, které vynikají rozdrcením a přetavením ametystů, které již nelze použít pro broušení. Další možnost výroby ametystů je například ozařování čirého křemene obohaceného železitými sloučeninami rentgenovým paprskem nebo hydrotermální syntéza (krystalizace z roztoku s obsahem vody). Tímto postupem vzniká syntetický ametyst. Laboratorně vyrobený ametyst a jiné syntetické odrůdy křemene se do klenotnictví dostaly díky svému využití v průmyslu. První hydrotermálně vyrobený křemen byl poprvé laboratorně vytvořený již v 90. letech 19. století.

Růženín

Růženín je průsvitná až průhledná odrůda křemene s růžovou barvou. Obvykle netvoří krystaly, vyskytuje v podobě masivních agregátů. Růžové zbarvení dotváří stopy manganu. Průhledný materiál je vzácný. Růženín je obvykle zakalený nebo popraskaný, zčásti proto, že je křehký. Uzavřeniny rutilu v růženínu mohou vytvořit asterický efekt.Charakteristika:

Chemické složení :  SiO2
Struktura: trigonální
Tvrdost (ºMohs): 7
Hustota:  2.65 - 2.66
Index lomu: 1.54 - 1.55

Růženín se vyskytuje v pegmatitech, hrubozrnných magmatických horninách. Nejlepší růženíny se těží na Madagaskaru, větší množství však produkuje Brazílie. Další naleziště jsou ve Skotsku, zemích bývalého Sovětského svazu, Coloradu (USA) a Španělsku.

Avanturin

Avanturin je forma křemene, která se vyznačuje průsvitností a přítomností šupinek nerostných uzavřenin (inkluzí), které způsobují třpytivě lesklý vzhled, zvaný avanturescence. Nejčastější barevnou formou je zelená, ale může byt i oranžový, hnědý, žlutý nebo šedý.Charakteristika:

Chemické složení :  SiO2
Struktura: hexagonální
Tvrdost (ºMohs): 6,5
Hustota:  2.63 - 2.65
Index lomu: 1.54 - 1.55

Zelené a modrozelené avanturiny pochází většinou z Indie (zejména z okolí Mysore a Madrasu), kde se jeho zpracováním zabývá mnoho řemeslníků. Většina materiálu je zpracována do formy korálků a figurek a jen menší množství je zasazeno do šperků.

Topaz

Topaz je kosočtverečný minerál se zvýšeným obsahem hliníku (Al) a fluoru (F) nacházející se v kyselých magmatitech jako granit a ryolit. Nazván podle ostrova Topasos v Rudém moři, kde byl poprvé objeven. Vyskytuje se jako horninotvorný minerál v cínonosných žulách a na křemenných žilách v jejich okolí, v žulových pegmatitech, méně často i jinde. Odolný proti zvětrávání, valounky je možné najít v náplavech. Tvoří dokonale omezené krystaly a jejich drúzy. Krystaly jsou velmi bohaté na tvary a bývají více či méně sloupcovité, vertikálně rýhované.
Charakteristika:

Chemické složení: Al2SiO4.(F,OH)2
Struktura: kosočtverečná
Tvrdost (ºMohs): 8
Hustota:  3,5-3,6
Index lomu: 1.610 - 1.638

Topazy mohou mít mnoho barev od bezbarvých přes modré, žluté, červené, růžové, hnědé až několika barevné. Nalézají se téměř na všech kontinentech. V České republice je hned několik nalezišť- Cínovec, Krupka, Horní Slavkov, Písek, Rožná. Modré topazy vysoké kvality pocházejí z naleziště Murzinka na Uralu a ze Sibiře.Malachit

Malachit je neprůhledný minerál měďných ložisek sytě zelené barvy. Jeho název pochází z řeckého slova „malache“ označující sléz a sytě zelenou barvu. Nejčastěji se vyskytuje v podobě práškovitých, zemitých, vrstevnatých, ledvinitých a krápníkovitých agregátů. Příležitostně také ve formě malých sloupcovitých a jehlicovitých krystalů. Vzniká přeměnou sulfidů mědi, např. chalkopyrit.
Charakteristika:

Chemické složení:Cu2(OH)2CO3
Struktura: jednoklonná
Tvrdost (ºMohs): 3,5-4
Hustota:   3,9


Malachit byl používán jako minerální pigment v zelených barvách od starověku. Už ve starém Egyptě z něj vyřezávali kameje, amulety a jiné ozdobné předměty. Znali ho i staří Řekové a Římané. Drcený se používal jako barvivo v malířství, nebo jako líčidlo. Nacházen byl na většině mědnatých ložisek, dříve byl nazýván jako skalní zeleň. Mezi naleziště v Česku patří Příbram, Podkrkonoší, Měděnec a vrch Mědník. Ve světě je to pak Rusko (Ural), Demokratická republika Kongo, Namibie, Mexiko, Wales a USA (Arizona)Lapis lazuli

Lapis lazuli je hornina, obvykle vyskytuje jako složenina z modrého lazuritu, dále z kalcitu, sodalitu, pyritu, augitu a dalších příměsí. Lapis znamená latinsky kámen a slovo lazuli pochází z perského lāžavard, což je jméno místa, kde se tento kámen již ve starověku těžil. Lapis lazuli, známý též jako lazurit, je ve šperkařství velmi oblíbený tmavě modrý kámen. Nejkvalitnější lapis lazuli je tmavě modrý s drobnými zlatavými skvrnkami tvořenými pyritem. Ve 14. století se začal lapis dovážet do Evropy a vyráběl se z něj jeden z nejvzácnějších malířských pigmentů ultramarine neboli pařížská modř.Charakteristika: Lazurit

Chemické složení: (Na,Ca)8[(S,Cl,SO4,OH)2|(Al6Si6O24)
Struktura: kubická
Tvrdost (ºMohs): 5-5,5
Hustota:  2.4 - 2.5


Největším zdrojem lapisu lazuli jsou v současné době doly na severovýchodě Afghánistánu. Další velké naleziště je u jezera Bajkal v Rusku a v chilských Andách. Menší naleziště jsou v Itálii, Mongolsku, USA a Kanadě.